Работната среща „архитектура търси скулптура” се проведе в две части. Темата за скулптурата се проблематизира от гледна точка на идеята за “обект” – във времето и в ежедневните практики на живеене, от гледна точка на въпросът, как обектът се създава, присъства и комуникира, създавайки през времето специфичен визуален език.

В първата, теоретично-критическа част се проблематизира:

Втора, практическа част:

- индивидуални занимания, в които всеки участва чрез написан текст, в избран от него формат, изразявайки своето разбиране (спомен, впечатление, идея и т.н.) за скулптура; вербализирането и въплъщаването на това разбиране в текст дава представа за “лични” условия и начини на възприемане и работа с обектите на съзнателно и подсъзнателно ниво.

Кирил Кузманов

Скулптура с Кирил Кузманов

дата: 22/11/2012

място: betahaus

участници: Андрей Андреев, Антонина Илиева, Боряна Маринова, Ева Попнеделева, Калин Зарков, Магдалена Матанова, Максим Мокдад, Мартин Ангелов, Олег Владимиров, Панайот Савов, Петя Николова, Ралица Зортева, Росица Христова, Славина Белинчева, Христо Станкушев, Христо Хаджиганчев

ментор био: Кирил Кузманов (р. 1981) завършва специалност скулптура в Националната художествена академия, София. Носител е на различни награди и грантове, сред които голямата награда за млад художник на фондация Св. Св. Кирил и Методий през 2006. В последните няколко години той участва в множество групови изложби в страната и чужбина, сред тях East of Best, 2011 и Fragile, 2012 в Ротердам, Изкуство на градската намеса, 2011 ИСИ-София и 2-то Международно Бианале за Млади Художници, Букурещ, 2012. Сред работите на Кирил Кузманов са и множество самостоятелни проекти като продължаващият от 2008 проект Неопитомим е вятърът, в рамките на който Кузманов осъществява 11 месечно пътуване из Азия (2009-2010), както и проектът за градска среда Проект 0, от (2010-), реализиран в сътрудничество с Фондация Отворени Изкуства, Пловдив. Последните самостоятели изложби на художника са Мъртва глава (2008-2010) в Галерия Васка Емануилова и Издишай (2008-2011) в Галерия Райко Алексиев. През 2012 е сред номинираните за наградата за съвременно изкуство База.
www.kirilkuzmanov.com

Страница от живота на дете на около десет годишна възраст. Детето съм аз.
Събуждането се случи малко преди осем сутринта. Времето- топло, сезонът лято, градът- Търговище, закуската обилна и вкусна, бабата- добра, дядото-починал, кучето липсва.
Детето е с колело, приятелите му също.Отиват към „Паметникът“- емблематично за града място- представлява природно възвишение, голям хълм обрасъл с трева и дървета. На върха-полупресъхнало блато- по средата расте папур, скатовете са стръмни.
Децата играят в сухите части от блатото - правят разкопки. Някой открива нещо- всички се скупчват. Удивление.
Едно от децата се казваше Траян. Там няма паметник - детето е с неясен спомен за разказ, че е имало.


Андрей Андреев 176

Крим, 1992г.:
характерът и начинът на групиране на представяните чрез наподобяване обекти създават необходимост от (и предпоставка за) вглеждане. Процесът включва пресяване без търсене на определение или определеност у обектите. Интересът и пресяването се случват на базата на откриване на неповторима идентичност обикновено под формата на видим знак или отпечатък върху обекта. Изборът се случва, определено, на базата на сетивна и визуална симпатия породена у наблюдателя (у мен) от обектите (камъчета). Процесът притежава потенциал за достигане на значителна продължителност поради интригуващото редуване на възможността да се съзре ту наличието на намерение, ту нa предназначение в "дизайна" на обектите. Интригуваща и приковаваща вниманието е и възможността наблюдателят ритмично да упражнява собствената си асоциативност, както и да осъзнава и анализира известната предопределеност на начина, по който мисли, произтичаща от обстоятелствата на жизнената му среда.

Глинено копие на VHS касета. На етикета е изписано Terminator 2—филмът ярък пример от най-активните ми години на филмопоглъщане.
За начало на съзнателното си съществуване мога да определя конкретен момент в моето детство белязан с онзи облепен с тиксо кашон, от който на бял свят излезе свещеното В И Д Е О. Бях първи клас и не спах от вълнение цяла нощ в нетърпение да дойде утрешният ден, когато учителката ни да започне учебния час с изречението: А сега, деца, нека тези от вас, които имат видео вкъщи, да вдигнат ръка. Разбира се, тя не каза нищо такова, но и какво от това. Аз имах цялото богатство на света.


Боряна

Спомен от детството за ателието на ......... , където ме заведе ......... , когато бях на 4. Прекарвахме много време. Беше на пазара, тогава "Георги Кирков". Отсреща продаваха грънци, вътре също се правеше керамика. Чувствах се много уютно там, като у дома си. А и глиненият съд много прилича на къщичка като го обърнеш наопаки.


Ева

Случайно стъпващи хора върху плочи от метал, сложени да лежат върху пода на галерийното пространство. Неспокойство и скука. Внимание. Разходка върху произведение. Разходка около произведение. Разходка без произведение. Скулптура, обект, равнина; бреза, чиито клони развява вятърът. Огледалната повърхност на идеално полираните златни сфери привличат вниманието. Хората бързат към края, гледат вътре в себе си, щастливи ли са? Мраморен блок, дете в градината и горещи камъни, живо от всички страни, полирано от множество докосвания. Тънък срез през платното, гипсова фигура, кариатида под печащото слънце. Обект, време и място.


Христо Станкушев, 30

Фетална морфология,
наблюдава се наличието на един здрав фетус в 20 сестационна седмица. Размерът на бедрената кост, обиколката на черепа, напълно отговарят на възрастта.
По пет пръста на двете ръце, по пет пръста на двата крака. Наличие на заешка устна - НЕ. Наблюдение на всички органи - в приложена Таблица 1.
На вниманието на д-р Димитров:
3х2 Papaverin
2x1 Diasporal
3x1 Maltofer
Време на следващ преглед: след 2 седмици.


Магдалена Матанова

Дъното на хангара почти не се виждаше. Издължените тела на лодките лежаха една над друга в перфектен ред и сякаш спяха в приглушената светлина.
Това усещане за сплав между хармония и в същото време готовност за динамика ме караше да съм сигурен, че всичко предстои ...

Подтекстът е тук: Мартин Ангелов

Симулирно пресъздаване на спомен от въображаемо детсво.
"Спондж Боб и Патрик откриват вечно живия произход на видовете"
Двамата стояха в пълна тишина с трептящи, ококорени очи. Нито мехурче не напусна устните им, нито мисъл притича (по хавлия и чехли) през главите им.
В тъмнината на най-дълбоката долина на Бикини Ботъм "Нещото" се поклащаше с месестите си пипала, издишайки искрящи молекули живот по течението, излъчвайки отровна топлина.
Произходът на видовете беше разкрит в цялото си психоделично, трансформиращо, Фройдистко величие.

Максим

Възможностите на всеки материал са безкрайни и не бива да ограничават изразяването на идеята. Всяка едноизмерна линия може да бъде изкривена и сплескана в двуизмерна мрежа, всяка двуизмерна мрежа може да се извие в триизмерен обем.


Олег

Твърда плоча, чийто контур се отделя, огъва и напуска.
Татко почина през 1991. Вярвах, че някаква нетленна част от него само си е тръгнала—без да спира да съществува.


Панайот

Това е, образно, моята прекъсната безкрайност.
Ако приемем /и даже да не приемем/, че животът на човек е низ от раждания, прераждания и всичко, което е по средата, т.е. Поредица от начала и краища, то безкрайността на всяко съществуване се прекъсва от множество крайни моменти. Ако, да речем, някакво скулптурно произведение ме е впечатлило и съм го запомнила по каквато и да била съзнателна/ или подсъзнателна причина, то самото съществуване на този спомен слага край на моята безкрайност, прекъсва я.


Петя

Кубче глина,
една идея в първоначалния си вид, без да е обработена и формувана и развита е нещо просто и често непрактично. В същото време неща, които изглеждат прости и необработени са плод на дълъг труд.

Росица Христова